5-1152/4

5-1152/4

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

20 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN