5-92COM

5-92COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «l'impossibilité pour la Sabam de donner un aperçu de ses perceptions par région» (nº 5-912)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In zijn recente antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 5-1069 over Sabam, stelt de minister: `Gegevens betreffende de inning per gewest zijn niet beschikbaar.'

Mag ik de minister over dit antwoord een bijkomende vraag stellen? Met enige welwillendheid wil ik aanvaarden dat deze gegevens niet beschikbaar zijn, dat ze dus niet grijpklaar in een schuif van een Sabambureau liggen of dat ze niet meteen printbaar op de harde schijf van een Sabamcomputer staan.

Anderzijds kan ik onmogelijk geloven dat Sabam deze informatie niet kan produceren. Zelfs met de meest eenvoudige databank kan men filteren op bijvoorbeeld het postnummer van het adres waar men int. Daarmee kan men zeer eenvoudig de data en de bedragen die men inde, koppelen aan provincie en gewest. Indien Sabam de gegevens alleen aan provincies kan koppelen, wil ik het wel uitfilteren naar de gewesten. Een begeesterd informatica-adept als de minister kan zich het gemak waarmee deze behandeling gebeurt, wellicht veel beter voorstellen dan ik zelf.

Daarom herhaal ik graag mijn eerder gestelde vraag. Kan de minister mij de jaarlijks door Sabam geïnde bedragen voor de periode 2001-2009, of voor 2010 als deze cijfers ondertussen al beschikbaar zijn, verstrekken, dit geordend per gewest of desnoods per provincie, per gemeente of per postnummer?

Hoe evalueert en duidt de minister deze cijfers?

Is de minister bereid om de betrokken beheersvennootschappen, zowel voor Sabam als de Billijke Vergoeding, gedetailleerde registratiesystemen op te leggen, zodat de transparantie, het toezicht, de controle en de evaluatie ervan gemakkelijker worden? Ik wil hem daarbij graag adviseren.

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - Ik geef de heer Anciaux volkomen gelijk dat hij zich in deze kwestie zo vastbijt.

Ik ben zeker bereid een registratiesysteem op te leggen. Ik ben ook bereid om met Sabam contact op te nemen en te vragen dat ze me de geïnde bedragen bezorgen. Ze hebben ze misschien niet per gewest of per provincie, maar zeker per postnummer.