5-89COM

5-89COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «la reconnaissance de la Palestine» (nº 5-670)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Deze vraag werd reeds op 17 maart ingediend, maar wordt pas nu, begin juli, behandeld. Ik heb de commissiewerkzaamheden slechts eenmaal niet kunnen volgen. Shame on me! Toen was de minister beschikbaar; op alle overige vergaderingen was ik wel aanwezig, maar ontbrak de minister.

De minister heeft omtrent Palestina mooie theoretische uitspraken gedaan. In een opiniestuk van 9 maart 2011 geven de federale ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking hun mening over Palestina en de nood aan dringende maatregelen.

De minister verklaart al eens in mei te hebben geantwoord in dit verband en heeft er voor het overige niets aan toe te voegen. Ik betreur dit. Ik had gehoopt dat na enkele maanden een concreet plan zou worden voorgelegd. Vandaag hebben we trouwens schitterend werk verricht in de commissie en een voorstel van resolutie over Palestina, ingediend door mevrouw Arena, mijzelf en andere leden, goedgekeurd. Ik had het gewaardeerd indien de minister zijn engagement eveneens had weergegeven.

Ik stel alleen vast dat minister Vanackere, tot wie de vraag gericht is, gemeend heeft niet te moeten antwoorden. Ik vind dat jammer en het getuigt van een gebrek aan voluntarisme.