5-87COM

5-87COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «le manque de tests salivaires» (nº 5-1122)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Er blijkt een algemeen tekort aan speekseltests. Bijkomende leveringen zijn gepland. Op het ogenblik zijn minstens 5000 tests dringend noodzakelijk.

Wat wordt er gedaan om over de nodige speekseltests te beschikken? Hoe is het mogelijk dat de uitgebreid aangekondigde campagne niet beter wordt opgevolgd? Wanneer zullen er opnieuw speekseltests beschikbaar zijn? Wat is het gevolg van de onbeschikbaarheid van de tests? Wordt er op het ogenblik opnieuw getest?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De speekseltest is enigszins het slachtoffer geworden van zijn eigen succes, maar dat neemt niet weg dat de hoeveelheden die de FOD Justitie had besteld voor 2011 en 2012 fout waren ingeschat. Eind april werd duidelijk dat de stock aan speekseltests voor de lokale zones niet zou volstaan voor het hele jaar.

Ik heb aan de Ministerraad voorgesteld om de FOD Justitie te depanneren door extra bestellingen te doen met middelen uit het gemeenschappelijk deel van het verkeersboetefonds. Er wordt een klein half miljoen euro uitgetrokken, waarmee 35 000 extra tests worden aangekocht, die dit jaar en volgend jaar zullen kunnen worden gebruikt door de lokale en federale politie. Er is dus een oplossing voor de komende twee jaar. Dat voorstel werd goedgekeurd. Er is een bijkomend budget ter beschikking gesteld. De bestelbrief van de FOD Justitie is ondertekend en de bestelling is intussen geplaatst. Binnen 25 werkdagen zullen de nieuwe tests beschikbaar zijn. De stock is niet uitgeput. Er zullen verschuivingen gebeuren tussen de zones, waardoor het probleem is opgelost.

(La séance est levée à 12 h 10.)