5-87COM

5-87COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «l'évacuation de l'assemblée populaire de la place Flagey le 11 mai 2011» (nº 5-1087)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Op 11 mei vertrok een groep activisten van het tentenkamp in Sint-Gillis naar het Flageyplein om daar een volksvergadering te houden. Bij het betreden van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene werden ze opgewacht door agenten in gevechtsuitrusting. De manifestanten kregen de toestemming om een tiental minuten te vergaderen op het Flageyplein. Toen de groep daarna niet meteen wilde vertrekken, omsingelde de politie de actievoerders en liet zelfs het waterkanon aanrukken.

Een soortgelijke manifestatie de dag nadien, op 12 mei, verliep wel sereen. Die dag trad de politie eerder diplomatisch op, wat in schril contrast stond met de agressieve houding van de ordediensten de dag ervoor.

Ik heb in het verleden ook al mijn ongerustheid geuit over het optreden van de politie. Dat levert me steevast een resem afkeurende e-mails op. Toch vind ik het mijn taak om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van de politie en mijn bezorgdheid te uiten. Kan de minister mij duidelijkheid verschaffen over het optreden van de politie?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene had de operationele leiding van de ordediensten op zaterdag 11 en zondag 12 mei.

De betogingen werden aangepakt volgens de strategie van het `genegotieerd beheer van de publieke ruimte', zoals verwoord in circulaire CP4: bij een spontane betoging die niet op voorhand wordt aangevraagd aan de bestuurlijke overheid, gaat de politie op zoek naar een verantwoordelijke voor het evenement, ten einde te onderhandelen en alles in goede banen te leiden, zodat er een evenwicht wordt bereikt tussen het algemeen belang en het recht om te betogen.

De twee `spontane' betogingen hadden een verschillend karakter. De betoging van 11 mei was via het internet aangekondigd onder het motto `de straat is van ons', zonder aangeven van een reisweg en eindpunt. De betoging van zondag 12 mei daarentegen werd aangekondigd als een `statische bijeenkomst op het Flageyplein', zodat de politie tijdig maatregelen kon treffen.

Op zaterdag 11 mei vertrokken een 300-tal betogers te Sint-Gillis. Na contact met de politie bleek dat de betogers actie wilden voeren op het Flageyplein. De politie gaf hen de toestemming om gedurende tien minuten te betogen, maar omdat ze zich niet aan de gemaakte afspraken hielden, zag de politie zich genoodzaakt tussenbeide te komen. Het betreft hier dus geen gebrek aan respect voor democratische rechten, maar het doen naleven van afspraken die vooraf werden gemaakt met de actievoerders.

Voor de beide evenementen werden de gepaste politiële maatregelen getroffen, onder het gezag van en na overleg met de lokale bestuurlijke overheid. Het politieoptreden op zaterdag 11 mei was noodzakelijk en proportioneel.

Op 11 en 12 mei werden geen bestuurlijke aanhoudingen verricht. Op 11 mei werden twee mensen ter plaatse geïnterpelleerd, maar ze konden onmiddellijk daarna opnieuw bij de stoet aansluiten.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor haar antwoord.