5-28

5-28

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d'être entendus par le juge (de Mme Sabine de Bethune et Mme Martine Taelman ; Doc. 5-115)

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 16 de Mme Turan.

Vote nº 17

Présents : 66
Pour : 7
Contre : 58
Abstentions : 1

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'article 4.

Vote nº 18

Présents : 66
Pour : 64
Contre : 0
Abstentions : 2

-L'article 4 est adopté.

M. le président. - Nous votons à présent sur l'ensemble de la proposition de loi.

Vote nº 19

Présents : 63
Pour : 61
Contre : 0
Abstentions : 2

Mevrouw Güler Turan (sp.a). - Ik onthoud mij bij deze stemming. Een verbetering is een verbetering, maar het is absoluut niet de bedoeling fictieve rechten te creëren als we ze niet garanderen. Het voorstel is een stap in de goede richting en daarom zal onze fractie voorstemmen, maar persoonlijk zal ik mij onthouden om een duidelijk signaal te geven.

-La proposition de loi est adoptée.

-Le projet de loi sera transmis à la Chambre des représentants.