5-1157/3

5-1157/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

14 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk Senaat, nr. 5-1157/1).

Brussel, 14 juli 2011.

De voorzitter van de Senaat,
Danny PIETERS.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.