5-1156/3

5-1156/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

14 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN