5-1158/1

5-1158/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

8 JULI 2011


Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen.