5-1156/1

5-1156/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

8 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT (1)


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen.


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 5-82/13.