5-1152/1

5-1152/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

8 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT (1)


De onderzoekstermijn bedraagt 20 dagen.


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 5-82/13.