5-1098/6

5-1098/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

30 JUNI 2011


Ontwerp van programmawet (I)


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN