5-74COM

5-74COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 31 MAI 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de l'Intérieur sur «l'incident impliquant un chauffeur de taxi près de l'aéroport de Zaventem» (nº 5-938)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «la défaillance du contrôle policier exercé sur les taxis à l'aéroport de Bruxelles-National et en Région bruxelloise» (nº 5-948)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op dinsdag 10 mei 2011 was er een schietincident in de omgeving van de luchthaven van Zaventem. Een politiecontrole naar de vergunningen van de daar aanwezige taxi's escaleerde tot een poging tot doodslag op een agent en het lossen van enkele schoten door de agent in kwestie.

Naderhand protesteerden een 200-tal Brusselse taxichauffeurs tegen het optreden van de politie. Daarbij hielden ze gedurende de avond en de daaropvolgende nacht een belangrijke toegangsweg van en naar de luchthaven bezet. Een aantal reizigers moest zelfs een stuk van de weg naar het luchthavengebouw te voet afleggen. Bepaalde vluchten liepen door de actie vertraging op.

Tegen de ochtend werden de actievoerende taxichauffeurs door de politie met zachte dwang aangemaand om te vertrekken.

Inmiddels is de taxichauffeur aangehouden die de controle probeerde te ontlopen en daarbij een agent aanreed en die kilometerslang op de motorkap van zijn taxi meesleurde.

Ik kreeg graag antwoord op volgende vragen.

Gebeuren dergelijke controles op de vergunningen van de taxi's aan de luchthaven van Zaventem geregeld? Zo ja, wanneer gebeurden de jongste vijf controles?

Kan de minister cijfers geven over het aantal taxichauffeurs dat niet in orde was met de vergunningen?

Gebeurt het vaker dat naar aanleiding van controles schermutselingen ontstaan met taxichauffeurs?

Heeft de politie processen-verbaal opgesteld over de taxichauffeurs die deelnamen aan de blokkeringsactie later op de dag en de daaropvolgende nacht? Wordt daaraan gevolg gegeven?

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik sluit me vanzelfsprekend aan bij de vragen van mevrouw Maes, maar wil het onderwerp ook een beetje opentrekken.

De recente ongeregeldheden rond de taxi's aan de luchthaven van Zaventem veroorzaakten een lawine aan getuigenissen en onthutsende verhalen. Blijkbaar moest het eens stevig uit de hand lopen - een politieagent die brutaal werd gemolesteerd door een taxipiraat - om te zien wat er aan de hand is. Plots blijkt, wat velen al lang vermoedden, dat de taxirellen maar een topje van de ijsberg zijn. De taxidienstverlening in Brussel is blijkbaar helemaal verrot, mogelijk compleet gecorrumpeerd en onbeheersbaar geworden. Wetteloosheid lijkt de trend te zijn. Vele klachten liepen dood op een falend politieoptreden, maar de etterbuil barst open als de wetteloosheid zich buiten Brussel verplaatst, onder andere richting Zaventem.

Is de minister zich bewust van de wetteloosheid bij de taxidienstverlening in Brussel? Kent de minister de praktijk waarbij taxipiraten per dag een `legaal taxivoertuig' huren om daarmee totaal onwettelijk taxidiensten aan te bieden, zowel in Brussel als in Zaventem? Hoe komt het dat de politie die bekende en ruim verspreide praktijk niet harder, doeltreffender en systematisch aanpakt? Aanvaardt de minister de kritiek dat de ordehandhavers een onbeheersbare situatie lieten ontstaan en blijven dulden?

Gelooft de minister het getuigenis van de brigadier-opzichter van de nationale luchthaven in Zaventem dat zijn formele, officiële klachten bij de politie over de `taxis chocolats', die een totaal illegale service bieden, tot niets leidden?

Op welke wijze en binnen welke termijn zal de minister eindelijk paal en perk stellen aan de totaal verwilderde taxidienstverlening in en rond Brussel? Waarom moet onze samenleving zo lang wachten op een daadkrachtig en adequaat beleid ter zake? Hoe verklaart de minister dat de situatie zo kon veretteren en dat er blijkbaar geen beterschap in zicht is?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De politie voert geregeld controles uit op bezoldigd personenvervoer, dus op de taxi's en bussen. De laatste vijf georganiseerde controleacties vonden plaats op 14 en 18 februari en 17, 29 en 31 maart 2011. Daarnaast zijn er ook geregeld routinecontroles tijdens de patrouilles. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de gebeurtenissen van 10 mei 2011.

In 2011 zijn er tot nu 29 processen-verbaal opgesteld die betrekking hebben op het personenvervoer en daarvan gaan er 17 over rijden zonder vergunning. Vorig jaar stelde de luchtvaartpolitie van Brussel-Nationaal 192 processen-verbaal op voor 352 inbreuken gepleegd door chauffeurs van onofficiële taxivoertuigen.

Het gebeurt soms nog dat er schermutselingen zijn tijdens een controle op bezoldigd personenvervoer. In 2006 gebeurde dat zeven keer, in 2007 één keer, in 2008 vijf keer, in 2009 één keer. De gebeurtenissen van 10 mei waren echter van een andere orde en zeer uitzonderlijk. Ik heb geen kennis van soortgelijke incidenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er werden geen processen-verbaal opgesteld tegen de taxichauffeurs die deelnamen aan de acties in de nacht van 10 op 11 mei. Zoals ik in de Kamer al heb uitgelegd tijdens de plenaire vergadering van 12 mei waren de taxichauffeurs vooral kwaad op de politie. Een actie van de politie had hoogstwaarschijnlijk enkel tot een escalatie geleid, met gevaar voor zowel burgers als agenten, en met nog meer blokkades en nog grotere commerciële schade tot gevolg. Overheid en politie hebben de onderhandelingen nog een kans gegeven en dat bleek achteraf een goede beslissing te zijn. De volgende morgen kon een nieuwe actie voorkomen worden door een oordeelkundige aanwezigheid van de politie.

Tot slot wil ik erop wijzen dat vergunningen voor bezoldigd personenvervoer door de gewestelijke overheden worden toegekend. Die hebben momenteel een duidelijk afgebakend werkingsterrein ingesteld en het is dan ook hun taak een bevredigende oplossing uit te werken.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het doet me plezier dat er regelmatig controles gebeuren. Aan de bevoegde ministers zal ik wel nog vragen hoe het staat met de opvolging van de processen-verbaal.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is goed dat er regelmatig controles gebeuren en het klopt dat de vergunningen worden uitgereikt door het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De controle op de vergunningen is natuurlijk een aangelegenheid van de politie. Ik stel vast dat er wel controles gebeuren in Zaventem, maar niet in Brussel. Het is in het belang van de talrijke goedmenende taxichauffeurs en in het belang van een goede dienstverlening dat ook in Brussel controles gebeuren.