5-22

5-22

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MEI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Derde kandidaat

De voorzitter. - Aangezien de heer Christian Coppens de enige overblijvende kandidaat is voor het ambt van Franstalig staatsraad, verklaar ik hem, overeenkomstig artikel 82 van het Reglement van de Senaat, uitgeroepen tot derde kandidaat.

De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 19 mei om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 17.25 uur.)