5-22

5-22

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MEI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Tweede kandidaat

De voorzitter. - Wij stemmen over de voordracht van de tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig staatsraad. U kunt hiervoor gebruik maken van het blauwe stembiljet.

U kunt geen stem meer uitbrengen op de heer Bodart, die tot eerste kandidaat werd uitgeroepen.

(Tot de geheime stemming wordt overgegaan.)

De voorzitter. - De stemming is gesloten.

De Senaat zal zijn agenda voortzetten, terwijl de stemopnemers de stembiljetten nazien.