5-65COM

5-65COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 4 MAI 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à la Mobilité sur «la standardisation des bornes de charge pour voitures électriques» (nº 5-730)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Door de promotie van elektrische wagens komen er daarvan steeds meer in het verkeer, maar momenteel zijn er in België nog maar een honderdtal laadpalen waar de accu's van deze wagens kunnen worden geladen. De relatief jonge technologie blijkt nog niet gestabiliseerd, met als gevolg dat er dertien incompatibele systemen op de markt zijn, op nauwelijks honderd laadpalen, terwijl er nood is aan één, liefst Europese standaard voor stopcontacten en stekkers. Momenteel werkt men met tal van tussenstukken en zijn de chauffeurs nooit zeker dat ze hun batterijen kunnen opladen.

Blijkbaar bestaan er twee grote systemen: het Duitse, vooral populair in noordelijk Europa, en het Franse, meer populair in Zuid-Europa. Zelfs met deze twee standaarden is het moeilijk om Europa zonder tussenstukken te doorkruisen.

Naar verluidt zou de Europese Unie tegen de zomer van 2011 een voorstel doen. Autobouwers en leveranciers van laadpalen betreuren deze inertie en verwarring.

Uiteraard zijn in deze materie ook de gewesten verantwoordelijk, maar ik wil toch enkele vragen richten tot de staatssecretaris.

Is de staatssecretaris zich bewust van de urgentie van een Europese standaard voor de laadpalen voor elektrische voertuigen? Welk standpunt huldigt hij in deze zaak? Pleegde hij hierover al overleg met zijn collega's van de gewesten? Agendeerde hij dit punt tijdens het Belgische EU-voorzitterschap? Nam of plant hij hieromtrent concrete maatregelen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Mijn administratie en ikzelf zijn ons terdege bewust van het belang van een Europese standaard voor de laadpalen voor elektrische voertuigen. De onderhandelingen over een geharmoniseerde Europese norm zijn momenteel nog lopende bij de Europese Commissie en CENELEC, de instantie die verantwoordelijk is voor de Europese normalisatie op het vlak van de elektrotechniek. In CENELEC is ons land vertegenwoordigd door CEB-BEC, het Belgisch Elektrotechnisch Comité.

De bevoegdheid voor de normalisatie van de laadpalen ligt echter niet bij mij, maar bij mijn collega Van Quickenborne, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Dan zal ik mij tot hem richten, maar intussen betreur ik wel dat de leden van de regering nooit met elkaar praten. Het is nochtans al een hele tijd geleden dat ik deze vraag heb ingediend.

De voorzitter. - Is minister Van Quickenborne hiervoor bevoegd, omdat het hier gaat om een privaat product?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Alle elektrische standaarden moeten worden overeengekomen in de FOD Economie, die voor deze aangelegenheden de gesprekspartner is voor de Europese Commissie. Wij kunnen alleen de feiten weergeven en de nood signaleren, maar de overeenkomst wordt Europees via CENELEC afgesproken en de Belgische gesprekspartner van CENELEC moet altijd ageren via de FOD Economie.