5-60COM

5-60COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 AVRIL 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «la capacité et le taux d'occupation des trains» (nº 5-712)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mijn vier vragen waren oorspronkelijk schriftelijke vragen en in de eerste worden zeer veel cijfers gevraagd. Als de minister mij die gewoon op papier wil geven, dan is dat voor mij best in orde.

De voorbije jaren heeft de NMBS grote inspanningen gedaan om het aantal zitplaatsen op de door haar geëxploiteerde lijnen te verhogen. De nieuw aangekochte M6-rijtuigen werden in gebruik genomen, de bestaande M5-rijtuigen werden gemoderniseerd en de Desirorijtuigen werden besteld in het kader van het Gewestelijk Expresnet. Dat is allemaal positief.

De situatie voor de reiziger is echter nog niet ideaal. Op sommige lijnen is het op piekmomenten nog altijd een probleem om een zitplaats te vinden en ondanks de inspanningen van de voorbije jaren laat het comfort van sommige rijtuigen vaak nog te wensen over.

Daarom kreeg ik graag de volgende informatie.

Hoeveel capaciteit/zitplaatsen kan de NMBS maximaal inzetten? Hoeveel in eerste klas? Hoeveel in tweede klas? Graag kreeg ik ook een uitsplitsing per lijn.

Hoeveel abonnementen zijn er uitgereikt? Hoeveel van die abonnementen reikt de NMBS zelf uit aan haar personeelsleden? Graag kreeg ik die informatie telkens uitgesplitst tussen eerste en tweede klas.

Hoeveel tickets worden er per dag gemiddeld verkocht? Hoeveel in eerste klas? Hoeveel in tweede klas? Indien mogelijk graag een uitsplitsing per verkoopplaats: aan het loket, via de automaat of via het internet.

Hoeveel tickets schenkt de NMBS jaarlijks aan haar eigen personeelsleden en hoeveel worden er gebruikt? Graag kreeg ik ook hier een uitsplitsing tussen eerste en tweede klas.

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Ik zal de cijfers schriftelijk doorgeven.