5-935/1

5-935/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 APRIL 2011


Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 20 dagen.


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 5-82/10.