5-53COM

5-53COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à la Mobilité sur «la délivrance des plaques d'immatriculation européennes» (nº 5-428)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Half november 2010 werd de Europese nummerplaat in België ingevoerd. Een van de gevolgen van de nieuwe regelgeving is dat elk voertuig dat voor het eerst ingeschreven wordt, onmiddellijk een nieuwe Europese nummerplaat moet krijgen. Het overnemen van een bestaande plaat van het oude model is niet meer mogelijk.

Eind december begonnen verzekeringsmakelaars klachten te uiten over de leveringstermijn van nieuwe platen bij papieren aanvragen. Ik heb weet van gevallen waarin dat vier weken duurde. Dat werd bevestigd door persberichten, die ook vermeldden dat de aanvragen via WebDIV wel nog tijdig worden behandeld.

De dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) meldde in de loop van januari op zijn website dat de centrale diensten en de antennekantoren op 18 en 25 januari 2011 gesloten zouden zijn. De reden voor die onverwachte extra sluitingsdagen werd niet vermeld. Later bleek dat er een achterstand was ontstaan bij de verwerking van de vele nieuwe aanvragen voor een nieuwe Europese nummerplaat. De achterstand moest op die twee dagen ingehaald worden door personeel in te schakelen dat normaal publiek ontvangt of telefonisch te woord staat.

Daarnaast scoorde het voorbije, zogezegd kleine autosalon een record voor het aantal bezoekers: meer dan 380 000, een toename met 30 000 in vergelijking met het vorige record van 2007. Het valt te verwachten dat dit hoge aantal bezoekers zal weerspiegeld worden in hogere verkoopscijfers. Uit de gegevens van de DIV blijkt dat traditioneel het grootste aantal inschrijvingen gebeurt in de maand maart, telkens enige tijd na het autosalon. De grote piek in aanvragen voor de nieuwe nummerplaten moet dus hoogstwaarschijnlijk nog volgen.

Is de achterstand bij DIV ingehaald dankzij de twee extra sluitingsdagen op 18 en 25 januari 2011? Vermoedelijk is het antwoord negatief, aangezien er nog eens twee extra sluitingsdagen waren, op de dinsdag 1 en 15 maart. Worden er in dat geval extra maatregelen voorbereid om deze achterstand alsnog in te halen?

Was de huidige toevloed aan aanvragen voor nieuwe nummerplaten echt een verrassing? Werden er maatregelen genomen om deze situatie, die nochtans makkelijk te voorspellen was, het hoofd te bieden?

Wat is de huidige termijn voor de afhandeling van een aanvraag via WebDIV en via een papieren aanvraag? Komt dit overeen met wat de klanten wordt beloofd?

Werden er in het verleden maatregelen genomen om het gebruik van WebDIV-toepassingen te promoten of zijn dergelijke maatregelen gepland? Zo ja, welke?

Zijn de diensten voorbereid om de drukte het hoofd te bieden die traditioneel op het autosalon volgt, vooral daar de aanvragen nu grotendeels nieuwe nummerplaten zullen betreffen. Uit de cijfers van januari en februari blijkt inderdaad een toename van het aantal aanvragen: voor februari waren er al 141 159 aanvragen.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Door de extra sluitingsdagen werd de opgelopen achterstand ingehaald. Bijkomende extra maatregelen zijn voorlopig dus niet nodig.

De toevloed aan inschrijvingen was zeer moeilijk in te schatten. Men had in ieder geval niet verwacht dat er dagelijks zoveel aanvragen zouden zijn. Het zijn er minstens achtduizend per dag. In de eerste plaats is er een stijging van het aantal inschrijvingen als gevolg van de aantrekkelijke voorwaarden in de automobielsector. Ten tweede heeft het succes van de invoering van de Europese kentekenplaat ervoor gezorgd dat vele mensen hun voertuig wensten opnieuw in te schrijven onder een Europese kentekenplaat.

Op het ogenblik wordt 98 tot 99% van de inschrijvingen binnen twee werkdagen afgehandeld. Dat ligt volledig in de lijn van de operationele doelstellingen van de directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen.

Naar aanleiding van de invoering van de Europese kentekenplaat werden verschillende maatregelen genomen ter promotie van WebDIV. Daarbij denk ik vooral aan de mogelijkheid om een tweede leveringsadres en/of een spoedlevering te kiezen. Ook onze informatiecampagne en affiches zijn duidelijk gericht op de promotie van inschrijvingen via internet. Driekwart van de aanvragen gebeurt via WebDIV.

De directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen tracht te anticiperen op de te verwachten stijging van het aantal inschrijvingen na het succes van het autosalon. Ze onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden om het hoofd te bieden aan een eventuele nieuwe forse stijging van het aantal inschrijvingen in de komende weken.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Als ik het goed begrepen heb, zullen er dus geen onverwachte extra sluitingsdagen meer komen. Ik ben het er echter niet mee eens dat de extra drukte niet kon worden voorzien. Wie gewoon de statistieken van de website van de DIV bekijkt, ziet dat er elk jaar in dezelfde maanden een piek optreedt. Indien de DIV de cijfers voor november geëxtrapoleerd had, dan had men de problemen kunnen zien aankomen.