5-43COM

5-43COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Justice sur «l'état inadmissible du complexe cellulaire `Portalis' à Bruxelles» (nº 5-400)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister weet dat de toestand in het cellencomplex Portalis onaanvaardbaar is. Mensen die in cellen zitten, zijn nog altijd mensen en ze moeten dan ook menselijk worden behandeld. De toestand is niet alleen een probleem voor de gedetineerden, maar ook voor het personeel dat in het gebouw moet werken.

De problemen zijn bekend. Geen verse lucht. Veel te warm: temperaturen die oplopen tot 38 graden of meer. Ondraaglijk licht. Er wordt nauwelijks schoongemaakt. Er zijn gaten in de muren. Geen gescheiden toiletten. Geen ontspanningsruimten. Geen eetzaal. Dat alles veroorzaakt zowel bij het personeel als bij de gedetineerden heel wat stress en agressiviteit. Bovendien blijkt het gebouw hoogst onveilig. Zo zijn er geen evacuatieplannen.

Wat wordt hieraan gedaan?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - De problemen zijn bekend en onaanvaardbaar. De infrastructuur is gewoon slecht. Gelukkig vormt alleen het cellencomplex in het Portalisgebouw een probleem. Ook de vakbonden hebben het probleem aangekaart, en we proberen echt een oplossing te vinden.

De airco zou onvoldoende werken, waardoor het werklokaal te warm zou zijn. Er is een onderhoudscontract voor de installatie. Volgens de betrokken firma werkt de installatie voldoende. Omdat dit probleem moet worden uitgeklaard heb ik gevraagd dat een onafhankelijke audit zou worden uitgevoerd om te weten wat er exact aan de hand is.

De audit is ondertussen aanbesteed en besteld. De aangewezen firma zal de werkzaamheden eerstdaags aanvatten. Het verslag zal zo snel mogelijk worden besproken. De onderhoudsfirma gaat ondertussen na of extra onderhoudsactiviteiten nodig zijn.

De reiniging van de cellen vormt een groot probleem waarvoor ik alle begrip heb. De hygiëne moet beter. Daarom werden twee initiatieven genomen. Er is een prijsaanvraag gelanceerd om een externe firma om de twee weken een grondige reiniging te laten uitvoeren. Een eerste opdracht heeft geen resultaat opgeleverd; er waren te weinig kandidaten. Er is toen onmiddellijk een nieuwe procedure gestart en de offertes lopen binnen. Er zijn nog een aantal technische problemen naar boven gekomen. Daarom is beslist in afwachting van een gunning te werken met een aantal punctuele schoonmaakbeurten die eerstdaags starten.

Een ander probleem is dat er bij veelvuldig watergebruik waterdoorsijpeling is naar de onderliggende verdieping. Hieraan wordt ook gewerkt en samen met een firma wordt nagegaan of een waterafstotende laag kan worden aangebracht. Het toeval wil dat het archief zich net onder het cellencomplex bevindt.

Er zijn inderdaad maar enkele cellen met een toilet. Dat is overal zo in onze justitiepaleizen. Het gaat hier immers over wachtcellen, waar de beklaagden moeten wachten totdat ze worden voorgeleid. Een individueel toilet is dan in principe niet nodig. Ik begrijp dat het voor de bewakers makkelijker zou zijn mocht er op de cel een toilet zijn, maar dat vergt technisch en budgettair een zware ingreep. Het is in dat gebouw eigenlijk niet mogelijk. Het voordeel is wel dat het onderhoud eenvoudiger is.

Er zouden ook problemen zijn met de brandveiligheid, maar het bouwdossier, de bouwfysische brandveiligheid, het beveiligingsdossier, namelijk de elektronische beveiliging in de vorm van toegangscontrole en andere technieken, en alle brandscenario's en evacuatiescenario's werden door de brandweer goedgekeurd. De lokalen werden pas in gebruik genomen na een keuring door de brandweer. Alle informatie en de evacuatieplannen werden aan de betrokkenen bij de politie bezorgd.

De celwagens kunnen wel degelijk binnen rijden.

Binnen onze bevoegdheid doen we er alles aan om een praktische oplossing te vinden. We hebben aan de Regie der Gebouwen die het gebouw huurt, een brief geschreven om te wijzen op hun verantwoordelijkheid en die van de eigenaar bij de aanpak van de structurele problemen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het gebouw dateert van 2006 en is dus nog geen vijf jaar oud. Het lijkt me dan ook niet normaal te zijn dat er nu al structurele problemen zijn.

Het verslag van het Comité P dateert van 2009. Ik hoop dat er nu snel werk wordt gemaakt van dit dossier.