5-37COM

5-37COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 15 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Défense sur «le fait que l'Airbus d'un homme d'affaires ait été escorté par deux F16» (nº 5-460)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Op 2 februari 2011 waren de eerste minister en de minister van Landsverdediging beiden aanwezig bij de aankomst van de eerste lijnvlucht tussen Doha en Brussel. Ongetwijfeld vereiste die belangrijke gebeurtenis deze hoge vertegenwoordiging namens onze regering, die even ongetwijfeld met grondige redenen daaraan een prioriteit verleende. Sommigen zouden het eventueel betreurenswaardig kunnen hebben gevonden dat ook de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Mobiliteit daar niet schitterden met hun aanwezigheid. Ongetwijfeld maakte de exquise acte de présence grote indruk op de heer Akbar al-Bakr, topman van Qatar Airways.

De indrukwekkende verwelkoming werd stijlvol afgerond door de Airbus van de topman te laten escorteren door twee F16's van de Belgische luchtmacht.

Ik heb hierbij toch wel enkele, vanzelfsprekend bescheiden, bedenkingen.

Vindt de minister het verantwoord om een vliegtuig van een privéondernemer uit een andere mogendheid, zonder enige officiële functie, een escorte van twee F16's aan te bieden? Met welke argumenten onderbouwt hij die beslissing? Kan hij hierbij refereren aan, ten eerste, bepaalde regels of afspraken die gelden voor het escorteren van privévluchten met legerjets, ten tweede, een uitzonderlijk gevaarlijke situatie die het escorte rechtvaardigde, of ten derde, internationale conventies met betrekking tot het escorteren van zakenlieden? Of zijn er andere argumenten, die ik niet heb kunnen verzinnen?

Hoelang duurde de escortevlucht van beide F16's en hoeveel kostten die twee vluchten, alles inbegrepen (afschrijving, lonen, verzekeringen, brandstof, enzovoort)? Hoe verklaart de minister de inzet van die middelen (geld, personeel ...) voor dit doel als op hetzelfde moment bijvoorbeeld wordt bespaard op het bustransport van daklozen naar kazernes? Begrijpt de minister de commotie die dit soort van beslissingen verwekt? Hoe interpreteert hij die commotie en wat ondernam hij of gaat hij ondernemen om die miskleun recht te zetten?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - De staatssecretaris voor Mobiliteit was ook aanwezig.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Dat stemt me tevreden. Drie CD&V'ers ...

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Flying high!

De escortevlucht werd uitgevoerd door de Quick Reaction Alert van de tiende wing te Florennes in het kader van trainings- en kwalificatieprogramma's van één van de essentiële opdrachten van onze F16-eenheden en betekent een reële meerwaarde voor de training van de piloten en de eenheid. Zodoende kunnen ze immers een realistische uitvoering van dit soort opdrachten doen.

Een dergelijke opportuniteit om op realistische wijze te kunnen trainen met burgervliegtuigen biedt zich zelden aan, omdat veel luchtvaartmaatschappijen dit niet wensen uit angst voor reacties van de passagiers.

De vlucht werd dus geheel uitgevoerd binnen het gebudgetteerde trainingsprogramma van de luchtcomponent. Daarom was er ook geen enkele meerkost voor het departement van Landsverdediging. De eerste vlucht van Qatar Airways naar Brussels Airport was een bijzondere gebeurtenis die de opstart inluidde van een structurele luchtoperatie van Qatar Airways.

Ik doe opmerken dat het bustransport van daklozen naar kazernes, in tegenstelling tot de uitvoering van interceptieopdrachten met een F16, niet behoort tot de kerntaken van Landsverdediging. Een vergelijking van de kostprijs is niet alleen niet gepast, maar zelfs een miskleuntje te noemen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - We zouden ermee kunnen lachen als het niet zo triest was. Wat een onzin vertelt de minister! Onder het mom van trainings- en kwalificatieopdrachten heeft hij de grote jan uitgehangen. Hij heeft die sjeik willen verwelkomen door zijn jet te laten escorteren met F16-toestellen.

Nog niet zolang geleden zijn een aantal toestellen moeten terugkeren. Zonder schrik voor de reactie van passagiers had men de piloten toen kunnen laten oefenen.

Maak iemand anders dus iets wijs, maar vertel zoiets niet aan senatoren of kamerleden. Wat gebeurde, is een uiting van grootheidswaan waarmee ik niet kan lachen. De minister speelt met het geld van de belastingbetaler en argumenteert daarna dat het gaat om een trainings- en kwalificatieopdracht. Dat is onzin. Ik vind dit antwoord een minister onwaardig.

(La séance est levée à 16 h 30.)