5-679/2

5-679/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

2 MAART 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

DE HEER VANLOUWE EN MEVROUW KHATTABI


Zie stuk Senaat, nr. 5-663/4