5-58/2

5-58/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

2 MAART 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

DE HEER VANLOUWE EN MEVROUW KHATTABI


Zie stuk Senaat, nr. 5-663/4