5-406/2

5-406/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

2 MAART 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

DE HEER VANLOUWE EN MEVROUW KHATTABI


Zie stuk Senaat, nr. 5-663/4