5-10

5-10

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 DECEMBER 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wensen

De voorzitter. - Dan wens ik eenieder van u een vredige tijd toe. Ik verwacht u allen in topvorm in het nieuwe jaar. Ik wens u allen en uw families het allerbeste. Leg de prioriteit waar ze moet liggen, en dat is niet in de politiek.

(De vergadering wordt gesloten om 15.30 uur.)

-De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.