5-608/6

5-608/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

23 DECEMBER 2010


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 53-772/10).

Brussel, 23 december 2010.

De voorzitter van de Senaat,
Danny PIETERS.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.