5-2

5-2

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 13 JULI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de senatoren aangewezen door het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren aangewezen door het Vlaams Parlement, van de senatoren aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap en van de senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Het woord is aan mevrouw Temmerman om voorlezing te doen van het verslag van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

Mme Marleen Temmerman (sp.a), rapporteuse. - Votre commission a pris connaissance des listes transmises au greffier du Sénat par le président du Parlement de la Communauté française le 7 juillet 2010 et par le président du Parlement flamand le 8 juillet 2010, en application de l'article 211, §4, du Code électoral.

Ont été désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein :

Door en uit het Vlaams Parlement werden aangewezen:

Uw commissie heeft vastgesteld dat het aantal senatoren dat werd aangewezen per fractie, overeenstemt met het aantal zetels zoals bepaald door de quotiënten berekend overeenkomstig artikel 211, §1, van het Kieswetboek en medegedeeld tijdens onze vergadering van 6 juli jongstleden.

Par ailleurs, votre commission a pris connaissance de la lettre adressée par le président du Parlement de la Communauté germanophone au greffier du Sénat le 8 juillet dernier, notifiant la nomination par ce Parlement de M. Louis Siquet comme sénateur de communauté.

En ce qui concerne la vérification des pouvoirs proprement dite, la commission estime cette procédure superfétatoire dans le mesure où cette vérification a déjà été effectuée par les Parlements respectifs.

Uw commissie heeft derhalve de eer u voor te stellen, de personen die door de Gemeenschapsparlementen zijn aangewezen, als leden van de Senaat toe te laten.

Wat de aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren betreft, heeft uw commissie kennis genomen van de 6 quotiënten voor de Nederlandse taalgroep en de 4 quotiënten voor de Franse taalgroep, bepaald overeenkomstig artikel 220, §2, van het Kieswetboek.

La commission a constaté que la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés du groupe linguistique français est la suivante : 2 sièges pour le groupe PS ; 1 siège pour le groupe MR ; 1 siège pour le groupe Ecolo.

Wat de Nederlandse taalgroep betreft, heeft de commissie vastgesteld dat de zetelverdeling voor de gecoöpteerde senatoren als volgt is: 1 zetel voor de Vlaams Belang-fractie; 1 zetel voor de Open Vld-fractie; 1 zetel voor de sp.a.-fractie; 1 zetel voor de CD&V-fractie; 2 zetels voor de N-VA-fractie.

De voorzitter. - Wij stemmen nu over de besluiten van de commissie.

-De besluiten van de commissie worden aangenomen bij zitten en opstaan.

De voorzitter. - Bijgevolg roep ik de leden die door de Gemeenschapsparlementen zijn aangewezen, uit tot senator.

Somit bestätige ich in ihrem Amt als Senator die Mitglieder die von den Gemeinschaftsparlamenten bestimmt wurden.

Ik verzoek deze leden de grondwettelijke eed af te leggen.

Ich bitte diese Mitglieder den verfassungsmässigen Eid zu leisten.

De voorzitter. - Ik geef aan deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator.

Ich bestätige diesen Mitgliedern ihre Eidesleistung und erkläre sie zu ihrem Amt eingesetzt.

(Algemeen applaus)