4-118

4-118

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er AVRIL 2010 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi instaurant une exemption de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance au bénéfice des assurances soins de santé offrant un niveau de protection élevé (Doc. 4-1728) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

De heer Roland Duchatelet (Open Vld), rapporteur. - Ik verwijs naar het schriftelijke verslag, maar wens nog een opmerking te maken. Het belangrijkste dat in de commissie gezegd werd, is dat wij uiteraard geen grote problemen hebben met die taksvrijstelling. Tegelijkertijd hebben we de regering gevraagd meer fundamenteel na te denken over de problematiek van, enerzijds, de subsidiëring, zoals in de ziekteverzekering en, anderzijds, de belasting. Zo wordt een verpleegster bijvoorbeeld zowel belast als gesubsidieerd. In vele gevallen van ons maatschappelijk stelsel wordt een soort micromanagement gevoerd. We hebben in de commissie gezegd dat het in dit geval wel goed is, maar dat we eigenlijk de belastingen en subsidies systematischer zouden moeten organiseren.

-La discussion générale est close.