4-117

4-117

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «les commerçants étrangers assistant à nos salons commerciaux et les contrôles sur la TVA» (nº 4-1626)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - De praktijk wijst uit dat buitenlandse handelaren op onze handelsbeurzen komen verkopen zonder hier btw af te dragen. Dat is een vorm van oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere binnenlandse handelaren op dezelfde handelsbeurzen. Dat brengt mij dan ook tot volgende vragen.

Hoeveel btw-controles werden in het afgelopen jaar op beurzen verricht? Graag een opsplitsing per provincie.

Worden de buitenlandse handelaren op de beurzen systematisch overgeslagen bij de btw-controles? De binnenlandse reguliere handelaren hebben die indruk.

Hoeveel buitenlandse handelaren op beurzen werden afgelopen jaar gecontroleerd?

Hoeveel van de gecontroleerde buitenlandse handelaren op beurzen waren niet in orde met de toepasselijke btw-wetgeving?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

De Cel Beurzen en Manifestaties van het Centraal BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen staat in voor het afgeven van de vergunningen aan de buitenlandse belastingplichtigen en voor de voortgangsbewaking van de aangiften voor de beurzen: kosten, omzet en dergelijke.

De btw-regeling ten aanzien van de buitenlandse belastingplichtigen op handelsbeurzen werd op 1 juli 2009 aangepast, waardoor aan die handelaren sindsdien een BE-identificatienummer wordt toegekend. De bedoelde buitenlandse handelaren zijn tevens een onderdeel van de doelgroepenbeschrijving `Organisatoren van sportieve en culturele activiteiten en van vermakelijkheden' in het kader van het risicobeheer.

In samenwerking met de opsporingsdiensten werden in de loop van 2009 een dertigtal evenementen, beurzen en festivals gecontroleerd, waar geregeld buitenlanders aanwezig waren. Op het Voedingssalon in Brussel bijvoorbeeld waren 12 van de 53 buitenlanders in orde; op Hengel Expo in Kortrijk waren 2 van de 11 buitenlanders in orde, op Eurantica 8 van de 46 buitenlanders en op de Salon des Arts ménagers in Charleroi waren 21 van de 48 buitenlanders in orde.

In totaal werden in 2009 op de beurzen zelf minstens 440 buitenlandse standhouders gecontroleerd. Daarvan bleken er 346 niet in orde te zijn en die vaststellingen werden geregulariseerd.

Hieronder volgen de statistieken van de Cel Manifestaties en Beurzen van het CKBB als antwoord op uw vragen over de resultaten van de controles op de buitenlandse handelaren voor het jaar 2009.

Zoals mevrouw de senator kan besluiten, worden die buitenlandse belastingplichtigen wel degelijk door de btw-administratie gecontroleerd.

Tot zover het antwoord van de minister van Financiën.

Als staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding kan ik de senator ook melden dat er een werkgroep werd opgericht om de controle op de teruggave van buitenlandse btw aan te scherpen.

Er zijn drie componenten: ondernemingen die helemaal geen btw-nummer hebben, buitenlanders die een btw-nummer hebben en buitenlandse onderneming zonder een vaste inrichting in België. Dat zijn drie verschillende categorieën. Het CKBB speelt vooral een rol bij de twee eerste categorieën.

Jaarlijks worden door de btw-administratie vrij aanzienlijke bedragen terugbetaald en het College van de Coördinatie van de Fraudebestrijding heeft, gelet op de omvang van de bedragen en de stijging die in de afgelopen jaren werd vastgesteld, een voorstel gedaan om die controles nog te verscherpen en de diensten die de dossiers behandelen, te versterken.