4-116

4-116

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Conflit d'intérêts entre le Parlement de la Communauté germanophone et la Chambre des représentants à propos des propositions de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (Doc. Chambre 52-37/1-22 et 52-39/1-18) (Doc. 4-1607 et 4-1608)

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik wens een stemverklaring af te leggen. Collega Coveliers heeft voor zijn beurt gesproken. Het laatste deel van zijn uiteenzetting ging over het punt waar we nu over gaan stemmen.

Ik herinner de heer Coveliers eraan dat hij de kieswet die door het grondwettelijk hof werd vernietigd, wel heeft goedgekeurd, terwijl wij tegen hebben gestemd.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Wat de heer Vandenberghe over mijn stemgedrag van destijds zegt, is juist. Als law-abiding citizen wens ik echter dat de beslissingen van de rechtbanken worden uitgevoerd, ook al ga ik met sommige niet akkoord. Het grondwettelijk hof heeft dit beslist, dus was ik destijds verkeerd en moet de beslissing worden uitgevoerd. Het verschil tussen u en mij is dat u beslissingen niet uitvoert en ik wel.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 1 de MM. Van Hauthem et Coveliers.

Vote nº 18

Présents : 57
Pour : 8
Contre : 48
Abstentions : 1

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons sur l'amendement nº 2 de M. Lambert.

Vote nº 19

Présents : 59
Pour : 10
Contre : 47
Abstentions : 2

-L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Nous votons à présent sur la proposition d'avis motivé.

Vote nº 20

Présents : 59
Pour : 47
Contre : 8
Abstentions : 4

-La proposition d'avis motivé est adoptée.

-Elle sera transmise au premier ministre et aux présidents du Parlement de la Communauté germanophone et de la Chambre des représentants.