4-116

4-116

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution pour soutenir le processus électoral au Burundi (de M. Alain Destexhe et consorts ; Doc. 4-1675)

Vote nº 17

Présents : 59
Pour : 58
Contre : 0
Abstentions : 1

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik wens mijn onthouding te motiveren.

Ik heb de resolutie over de koffiesector goedgekeurd. Hier zijn heel wat mensen die iets van koffie kennen. Dat blijkt overigens uit het koffieverbruik in de Senaat.

Nu gaat het echter over kiesverrichtingen. Daar kent u niets van. U bent zelfs niet bij machte om u zes jaar na een arrest van het hoogste gerechtshof van dit land over de kiesverrichtingen, uit te spreken over een conflict over de kiesverrichtingen. Mocht ik Burundees zijn, dan zou ik zeggen: `Heren en dames, los eerst uw eigen problemen op en bemoei u dan met onze verkiezingen'. Wegens de mateloze arrogantie van deze Senaat, heb ik mij onthouden.

-La résolution est adoptée. Elle sera transmise au premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Coopération au Développement.