4-1657/5

4-1657/5

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

18 MAART 2010


Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN