4-114

4-114

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 4 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la désignation de magistrats admis à la retraite en tant que magistrats suppléants (Doc. 4-1642)

Discussion générale

De heer Tony Van Parys (CD&V), rapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik heb het schriftelijke verslag van de heer Van Parys met veel aandacht gelezen en feliciteer hem met de vorm ervan, maar niet met de inhoud.

Ik acht het niet opportuun dat magistraten in een ambivalente, hybride toestand worden geplaatst. De problemen met de plaatsvervangers, de betrouwbaarheid van het systeem en de indruk van corruptie die wordt gewekt ten opzichte van de rechtsonderhorigen zijn bekend. In dat verband verwijs ik naar een uitstekend artikel in De Morgen waarin wordt geïllustreerd hoe het bij het publiek overkomt dat een advocaat eerst pleit en enkele ogenblikken later in die zelfde rechtbank optreedt als magistraat.

In dit wetsontwerp gaat het over magistraten die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ofwel laat men alle magistraten levenslang zitting hebben, zoals in de Verenigde Staten gebeurt, en legt men dit expliciet vast, ofwel mag zoiets niet. Een periode aanduiden waarin ze als plaatsvervanger mogen optreden lijkt me hoe dan ook niet opportuun. In de hoop te kunnen komen tot een performant, duidelijk geformeerd magistratenteam, met voldoende magistraten, zullen we tegen dit wetsontwerp stemmen.

Mme Marie Hélène Crombé-Berton (MR). - Nous soutiendrons ce projet de loi qui a été déposé par mes collègues du groupe MR de la Chambre. Ce texte permettra à des magistrats de siéger jusque 72 ans en tant que magistrats suppléants. D'un point de vue purement pragmatique, il est utile de profiter de l'aide apportée par les magistrats et de leur grande expérience lorsque cela permet de répondre à un besoin réel et urgent de certaines juridictions, afin de réduire les arriérés judiciaires. Ce système ne vaut bien entendu que pour une période d'un an, renouvelable à deux reprises et uniquement lorsque les nécessités du service le justifient. Ces conditions nous paraissent utiles et suffisantes. Nous soutiendrons donc le présent projet de loi.

-La discussion générale est close.