4-113

4-113

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over ęhet creŽren van extra opvangplaatsen voor asielzoekersĽ (nr. 4-1114)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Mijn vraag sluit aan bij de vragen die mevrouw Van dermeersch zonet stelde en waarop we geen antwoord hebben gekregen.

Zelf heb ik heb al vele vragen gesteld over de crisis in de opvang van asielzoekers. Vandaag vraag ik echter concrete cijfers en antwoorden.

Vorige week meldde Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat opnieuw tweehonderd asielzoekers op straat zijn beland omdat Fedasil voor hen geen opvangplaats had. Het was van voor Nieuwjaar geleden dat nog zo veel mensen afgewezen moesten worden.

De extra opvang die de regering op korte termijn zou creŽren, schiet dus ernstig tekort. Kan de staatssecretaris een gedetailleerd overzicht geven van de huidige stand van zaken? Hoeveel asielzoekers zijn deze week de straat op gestuurd bij gebrek aan opvangcapaciteit en hoeveel de voorbije maanden?

Aansluitend bij het verhaal over de asielzoekers uit MacedoniŽ en ServiŽ, wens ik te vernemen of de staatssecretaris een actieplan en een tijdschema heeft om de noodopvang in hotels af te bouwen. Dat reisbureaus `reizen' naar BelgiŽ organiseren, is een rechtstreeks gevolg van het non-beleid van onze regering inzake opvang van asielzoekers. Het is omdat asielzoekers in het buitenland van malafide organisaties vernemen dat een ticket richting BelgiŽ hun een hotelkamer kan bezorgen, dat zij hier hun geluk komen beproeven. De regering creŽert zelf een aanzuigeffect.

De eerste groep asielzoekers werd in juni en juli 2009 in hotels ondergebracht. Hoewel dit in het buitenland blijkbaar niet bekend is, verblijven de mensen daar in zeer penibele omstandigheden. Ze logeren vaak met zeer velen op ťťn kamer en er is een gebrek aan sociale, juridische en medische bijstand. Hoe lang duurt de gemiddelde noodopvang van die mensen in de hotels? Hoeveel plaatsen voor noodopvang in hotelkamers zijn er momenteel?

De staatssecretaris moet beseffen dat hij een nieuw probleem aan het creŽren is. Binnen de federale regering is zeer lang gedebatteerd over de regularisatie van mensen die reeds jaren in BelgiŽ verbleven. Nu wordt een nieuwe groep van mensen zonder papieren gecreŽerd. Ze moeten lang op hotel verblijven. Ze krijgen geen juridische bijstand zodat hun dossiers niet voldoende ter harte worden genomen. Ze zullen hier blijven en zich integreren en binnen vijf jaar zullen ook zij - terecht - aanspraak maken op regularisatie omdat de overheid in gebreke in gebleven. De staatssecretaris mag dan wel beweren dat de procedures korter worden en dat alles onder controle is; helaas is niets minder waar.

Op een recente vraag van collega Pehlivan antwoordde de staatssecretaris dat ondertussen 1300 extra plaatsen werden gecreŽerd. Ik hoop dat dit cijfer klopt. Gaat het om plaatsen voor noodopvang of voor structurele opvang? Waar zijn die structurele plaatsen gecreŽerd en om hoeveel plaatsen gaat het precies? Rekent de staatssecretaris de plaatsen in de hotels hierbij? Zo ja, dan zal hij het met mij eens moeten zijn dat dit geen echte opvangplaatsen zijn.

De staatssecretaris meldde ook dat tegen de zomer tweeduizend plaatsen extra zullen worden gecreŽerd. Waar zullen die komen en om hoeveel plaatsen per locatie zal het gaan? Zal dat het eindpunt zijn of heeft de staatssecretaris nog plannen om na de zomer nog extra plaatsen te creŽren?

Hoeveel plaatsen zijn op lange termijn nodig voor de opvang van asielzoekers? Hoe kunnen we met andere woorden voorkomen dat een dergelijke crisis, waarbij honderden mensen in de winter op straat moesten slapen, zich ooit herhaalt?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Het verheugt me dat mevrouw Piryns aandacht blijft besteden aan dit probleem.

De crisis is inderdaad nog niet voorbij. Deze week is bovendien duidelijk geworden dat het probleem hoofdzakelijk ligt bij de instroom.

Maandag alleen al hebben 256 mensen uit MacedoniŽ en ServiŽ asiel aangevraagd. Die plotse instroom is al enkele weken aan de gang. Dat heeft onder meer tot gevolg dat vorige en deze week in totaal 495 mensen geen opvangplaatsen kregen toegewezen.

De regering zal extra conjuncturele plaatsen blijven creŽren. Het aantal structurele plaatsen blijft op hetzelfde niveau. De plaatsen die extra worden geopend, zijn allemaal in tijd beperkt. Naarmate de crisis evolueert, zullen we evalueren wanneer ze kunnen worden afgebouwd. Ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar ik hoop van harte dat dit zo snel mogelijk kan.

Ondertussen moeten we roeien met de riemen die we hebben. Er zijn 1300 conjuncturele plaatsen bijgekomen. Bovendien worden 1200 mensen in hotels opgevangen. Ook wordt onderhandeld over de opening van extra plaatsen. Gelet op het bekende nimbysyndroom kan ik niet meedelen op welke locaties die plaatsen zullen worden gecreŽerd.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Het is zeer vriendelijk dat de staatssecretaris me bedankt voor mijn aanhoudende interesse in dit dossier, maar dat kan ook niet anders. Als we geen antwoorden krijgen, dan moeten we vragen blijven stellen. Als er geen oplossingen komen, moeten we vragen blijven stellen.

Ook vandaag raakt de staatssecretaris niet veel verder dan de mededeling dat er noodopvangplaatsen zijn gecreŽerd. Nochtans moet hij ook weten dat het dossier een lange geschiedenis kent, die begon toen de regering besliste de asielprocedure in te korten en materiŽle opvang te geven in de plaats van de toen gebruikelijk financiŽle bijstand, maar geen bijkomende opvangplaatsen creŽerde. Het is dus wel een structureel probleem. Er moeten structureel plaatsen bij komen, anders blijft de staatssecretaris achter de feiten aan hollen. Dat hij vandaag zegt dat het aantal structurele opvangplaatsen hetzelfde blijft, is beneden alle peil. Ik begin me echt af te vragen of dit onmacht, onwil of onkunde is, of een combinatie van de drie.

Het probleem zal in elk geval niet worden opgelost door de afgevaardigde die de staatssecretaris naar Fedasil stuurt om er zogezegd orde op zaken te stellen. Fedasil heeft al twee directeurs, maar die werken er eigenlijk geen van beiden. Daar zit niet het probleem. Het is een politiek probleem, dat ook enkel en alleen politiek kan worden opgelost.

De staatssecretaris verschuilt zich dan achter het nimbysyndroom bij de burgemeesters. Het klopt dat dat op bepaalde plaatsen leeft, maar daar kan maar ťťn persoon iets aan doen en dat is de staatssecretaris zelf. Hij zal zelf naar die gemeenten moeten gaan, zelf vergaderingen moeten organiseren en burgemeesters en inwoners moeten overtuigen dat het de verantwoordelijkheid van ons allemaal is mensen die asiel aanvragen, op te vangen en ten minste de kans te geven de procedure te doorlopen. Zolang de staatssecretaris achter zijn bureau blijft zitten, komt er geen oplossing en blijft hij de rechten van mensen schenden. En dat is een absolute schande waarvoor ik hem persoonlijk verantwoordelijk houd. Dat afschuiven op een of andere afgevaardigde is al te gemakkelijk.

M. le prťsident. - Je dirai ŗ M. Courard que je ne comprends toujours pas comment des pays candidats ŗ l'Union europťenne peuvent envoyer des demandeurs d'asile dans notre pays. Cela n'a aucun sens et leur attitude nuit aux vrais demandeurs d'asile. Ces personnes, me semble-t-il, doivent retourner dans leur pays dans les 24 heures.

Par ailleurs, ayant ťtť personnellement confrontť ŗ ce problŤme dans ma commune, j'estime que l'on pourrait consulter les bourgmestres qui auraient peut-Ítre de meilleures suggestions ŗ faire plutŰt que de se voir imposer des formules qui ne tiennent pas nťcessairement compte de la rťalitť locale.