4-1643/3

4-1643/3

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

11 MAART 2010


Ontwerp van dienstenwet


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN