4-1643/1

4-1643/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

10 FEBRUARI 2010


Ontwerp van dienstenwet


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen.


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 4-82/25.