4-1657/1

4-1657/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

23 FEBRUARI 2010


Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen.


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 4 82/25.