4-112

4-112

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 11 FÉVRIER 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «un système de classification des enfants mort-nés et les recherches menées en la matière» (nº 4-1462)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - Volgens artikels uit de vakliteratuur eindigt 1 op de 200 zwangerschappen in de ontwikkelde landen in een doodgeboorte. In het merendeel van de gevallen kan geen doodsoorzaak worden opgegeven. Dit is betreurenswaardig voor de ouders die bij gebrek aan verklaring met vragen blijven zitten en mogelijk soms verklaringen zoeken die eigenlijk niet aan de orde zijn. Door het gebrek aan kennis van de oorzaken kan men bovendien ook niet preventief werken.

In Nederland werd aan het Universitair Medisch Centrum Groningen een classificatiesysteem ontwikkeld waardoor bijna 80 procent van de doodgeboortes kan worden verklaard. In 65 procent van de door hen onderzochte gevallen ligt de oorzaak in het slecht functioneren van de placenta.

Is de minister op de hoogte van het classificatiesysteem zoals dit werd uitgewerkt in Nederland?

Bestaat er in ons land een soortgelijk classificatiesysteem van doodgeboortes, waarbij op basis van specifieke criteria wordt gezocht naar de doodsoorzaak?

Is de minister ervan overtuigd dat er in ons land meer middelen moeten worden vrijgemaakt voor dit onderzoek?

Is de minister bereid om samen te werken met de deelstaten zodat er ook preventief kan worden opgetreden?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

De registratie van de doodsoorzaken van levenloos geboren kinderen behoort tot de bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten.

Ik heb geen weet van de classificatie die de senator aanhaalt.

De levenloos geboren kinderen worden in België geclassificeerd volgens de belangrijkste doodsoorzaak. Ik verwijs hierbij naar de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10).

Ik ben zeker niet gekant tegen een denkoefening over dit onderwerp met de buurlanden, maar zonder er vooraf over te hebben nagedacht, kan ik me daar niet over uitspreken.

De heer Yves Buysse (VB). - Het antwoord ontgoochelt me. De minister van Volksgezondheid mag iets meer ambitie tonen met betrekking tot dit thema. Het gaat niet over zomaar enkele doodgeboortes. In Nederland zijn er meer doodgeboortes dan dodelijke slachtoffers in het verkeer.

Men mag de gevolgen voor de ouders zeker niet onderschatten.

De minister verschuilt zich achter het argument dat ze zich nog moet beraden. Dat is betreurenswaardig.

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Aangezien het om een bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten gaat, kan de heer Buysse misschien via een collega van zijn fractie in het Vlaams Parlement een vraag laten stellen over dit onderwerp.

Hij kan dan later met het antwoord dat zijn collega heeft gekregen, terugkomen met een vraag aan minister Onkelinx.