4-110

4-110

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (van de heer Philippe Fontaine c.s.; Stuk 4-1514)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik zal zeer kort zijn, want ik word niet graag beschuldigd van het saboteren van stemmingen, zoals ik al enkele keren in de pers heb gelezen. De rechten van het kind zijn trouwens ontzettend belangrijk voor onze fractie. Wij zullen daarom aan de stemming deelnemen en de zaal niet verlaten. Ik wil er alleen de aandacht op vestigen dat de meerderheid het vereiste quorum weer eens niet haalt.

De voorzitter. - U weet ongetwijfeld dat een deel van de leden in het buitenland verblijft voor een opdracht als lid van de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 13 van mevrouw Van Ermen.

Stemming 2

Aanwezig: 51
Voor: 10
Tegen: 41
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het voorstel van resolutie.

Stemming 3

Aanwezig: 51
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-De resolutie is eenparig aangenomen. Zij zal worden overgezonden aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking.