4-1574/3

4-1574/3

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

18 DECEMBER 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van ... december 2009


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 96 van de programmawet van ... december 2009 wordt vervangen als volgt :

 Art. 96. — Hoofdstuk 2, afdeling 3, en dit hoofdstuk treden in werking op 1 april 2010. 

Art. 3

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2010.