4-105

4-105

Sénat de Belgique

Annales

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2009 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire (Doc. 4-1563) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

Mevrouw Els Schelfhout (CD&V), rapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - Ik wil kort het woord nemen naar aanleiding van dit wetsontwerp, dat gisteren werd besproken en waarvan het verslag daarnet werd goedgekeurd.

Toen de heer De Crem minister van Defensie werd, had hij als grote doelstelling het imago van het leger te verbeteren, zoals hij dat zag en zoals het zijn volste recht is dat anders te zien dan anderen. Het wetsontwerp dat we nu bespreken, past in dat plan. Toen ik gisteren naar huis reed, hoorde ik een vertegenwoordiger van het leger reageren op het tekort aan opvangplaatsen voor daklozen. Hij verklaarde eenvoudigweg dat het leger daarbij niet kan helpen, dat humanitaire opdrachten niet de taak van het leger zijn. Dan moet iemand me maar eens uitleggen wat we dan in Kosovo aan humanitaire opdrachten uitvoeren ... Maar het antwoord van de vertegenwoordiger van Defensie was zeer klaar en duidelijk en vooral zeer scherp en, wat mij betreft, zeer onmenselijk.

We proberen nu het imago van het leger bij jongeren te verbeteren door hen 7 euro per dag te betalen. Wanneer een particuliere werkgever de regering de toestemming zou vragen om werklozen in dienst te nemen van wie de overheid de eerste zes maanden de werkloosheidsuitkering blijft betalen en die de werkgever 7 euro per dag toestopt, dan zou iedereen daar schande van spreken. En terecht.

Toch doet de overheid precies dat en daar ligt het grote verschil met vroeger. Toen gaf het leger jongeren die het moeilijk hadden, een opleiding, maar ook een loon en niet een aalmoes van 7 euro per dag. Dat is ongeveer het uurloon van de meeste PWA'ers.

Als men op die manier het imago van het leger wil verbeteren! En dan verklaart dat leger ook nog eens botweg dat het daklozen niet kan vervoeren van de stad waar de politie ze heeft aangetroffen, naar de kazerne. Sinds wanneer kan een leger als het onze een dakloze geen 20 km, van Veurne naar Koksijde, vervoeren? Als men dat durft te zeggen, moet men toch eens goed nadenken wat men met dat leger aan het doen is.

Ik waardeer het dat de kazernes de deuren openen, maar het is niet correct tegelijkertijd te discussiëren over wie er voor het vervoer instaat. Ik zeg dat vanuit een stad waar we ons niet verschuilen en waar we zelf een opvangplaats hebben gecreëerd met de nodige mensen voor de opvang. Maar het leger beweert dat het niet kan helpen, mochten die opvangplaatsen niet volstaan, omdat het wel de ruimte heeft, maar niet de mensen. Dat is de boodschap die het leger geeft op een ogenblik dat het voor 7 euro per dag mensen wil aanwerven.

De heer Roland Duchatelet (Open Vld). - Ik wens me niet uit te spreken over het probleem van de opvang van daklozen, maar wel over de problematiek van de 7 euro per dag. De overheid verwacht dat werklozen gaan werken voor 7 euro per dag. Ze verwacht dat alleenstaanden met bijvoorbeeld twee kinderen en een uitkering van 900 euro, gaan werken voor een netto-uitkering van 1 050 euro per maand. Dat betekent dat ze de werkloosheid moeten opgeven voor 150 euro per maand of 7 euro per dag of 1 euro per uur. Dat is de realiteit en dat geldt niet alleen voor het leger.

Welnu, ik heb liever dat de mensen mógen gaan werken, dat ze een activiteit hebben, dat ze zich kunnen ontplooien en niet thuis voor de televisie moeten zitten.

De heer Wouter Beke (CD&V). - De vergelijking met werken is ongepast. Het gaat hier om een vrijwillige militaire dienst. Bij Defensie worden jaarlijks 1 000 à 1 500 vacatures opengesteld, maar die worden niet volledig ingevuld. Defensie biedt jongeren de mogelijkheid voltijds te werken met een volwaardig arbeidscontract. Het gaat hier om vrijwillige militaire dienst. De goede begeleiding moet ertoe leiden dat de toelevering breder wordt en de uitval kleiner.

Het doel van het wetsontwerp is duidelijk; het doet absoluut geen afbreuk aan de normale arbeidsomstandigheden bij Defensie.

Defensie kan asielzoekers opvangen. Ik begrijp dat er een vraag is over het transport. Defensie heeft daar echter geen zicht op, maar de OCMW's wel. Als lokale bestuurder weet ik dat het een minimale inspanning is van de lokale besturen om voor transport te zorgen. Als er twintig kilometer moet worden gereden, dan zijn er zeker voldoende mogelijkheden.

M. Philippe Mahoux (PS). - En ce qui concerne le volontariat, il importe de connaître et d'évaluer la qualité de la formation qui sera dispensée à ceux qui s'engagent. Cela nous permettra d'en retirer les points positifs et négatifs.

La discussion à propos du rôle de chacun dans la gestion du problème des sans-abri me paraît un peu curieuse. Que ceux qui ont les moyens d'agir le fassent. Le premier ministre a déclaré hier, à la sortie du Conseil des ministres, que chaque particulier devrait s'engager. Je ne comprendrais pas que les structures en place qui disposent de moyens logistiques ne puissent pas fournir des abris, surtout pendant les périodes de grand froid comme celle que nous connaissons, et en cas de nécessité, une aide logistique, notamment sur le plan du transport.

Le premier ministre a donc lancé un appel pour que les structures publiques collaborent de manière optimale. Nous pouvons nous y rallier en demandant aux structures en place, comme Fedasil et l'armée, d'unir au maximum leurs efforts sur le terrain dans un souci d'efficacité. Il s'agit de trouver une solution aux problèmes qui se posent en ce qui concerne l'accueil des sans-abri durant la vague de froid actuelle.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - Ik ben het niet eens met de heer Beke. Natuurlijk moeten de lokale overheden hun verantwoordelijkheid nemen. In mijn stad hebben we een opvang georganiseerd voor 20 personen, we hebben voor het nodige personeel gezorgd en er zijn vrijwilligers die komen helpen.

Het leger zegt zeer duidelijk dat het nog opvangplaatsen heeft, maar dat de lokale overheden pas mensen mogen brengen als er voor hen echt te veel zijn en als ze eerst zelf alles hebben geregeld. Stel, het is 11 uur 's avonds, er zijn ergens 35 daklozen, er zijn niet genoeg opvangplaatsen, maar er is wel een militaire basis waar permanent mensen aanwezig zijn. Dan nog wil het leger die daklozen alleen maar opvangen als de lokale overheid ook voor personeel zorgt. Dat is niet correct. Alsof het opvangen van mensen, alsof ervoor zorgen dat ze een beetje eten en warmte hebben nu plots een gespecialiseerd werk zou zijn waarvoor je drie psychiaters nodig hebt. Dat is een drogreden. In Sint-Niklaas had burgemeester Willockx alles met het leger geregeld en toen puntje bij paaltje kwam heeft het leger alles afgezegd. Heel veel kazernes in plaatsen met daklozen hopen vandaag dat die niet tot bij hen komen en ze doen daar ook alles voor.

We kennen vandaag temperaturen van min tien tot min vijftien graden. Ik vraag de senatoren van CD&V dan ook dat ze hun minister proberen te overtuigen dat hij net als de OCMW's al het nodige doet. Dat doet hij vandaag niet. Ik vrees dat België als enige land in Europa in het nieuws zal komen met het bericht dat het leger wel over lege ruimten beschikt, maar dat intussen mensen op de straat sterven.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De heer Vande Lanotte moet niemand bepaalde bedoelingen aanwrijven. De minister van Defensie heeft zeer duidelijk gezegd dat zijn kazernes openstaan. Er is beslist dat iedereen zijn deel zal bijdragen en ik ben blij te horen dat ook de gemeente van de heer Vande Lanotte dat doet, net als de andere gemeenten overigens. Ook heel wat privéactoren nemen hun verantwoordelijkheid op.

De heer Vande Lanotte zou zich beter richten tot de bevoegde staatssecretaris, die hier trouwens aanwezig is.

Verder vind ik het belangrijk dat we deze zaak van uur tot uur blijven volgen. Op de fractie van CD&V en op onze ministers kan men in ieder geval rekenen.