4-104

4-104

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 18 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee (Stuk 4-1561) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 4-1562)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel (Stuk 4-1564)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid (Stuk 4-1559) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Stuk 4-1549) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Stuk 4-1563) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (van de heer Philippe Fontaine c.s., Stuk 4-1574)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden