4-1574/4

4-1574/4

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

19 DECEMBER 2009


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk nr. 4-1574/3).

Brussel, 19 december 2009.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.