4-94

4-94

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 NOVEMBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur «la vente éventuelle de l'Oesterparking à la ville de Bruges» (nº 4-1159)

M. le président. - M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - Aan de achterkant van het NMBS-station in Brugge, aan de kant van Sint-Michiels, ligt de Oesterparking. Reeds enkele jaren is de NMBS op de hoogte van de plannen van het Brugse stadsbestuur om die grond te gebruiken als de site waarop de nieuwe en dringend gewenste Beurshalle zal worden gebouwd.

In een schrijven van 4 januari 2005 bevestigde de NMBS al de bereidheid om te onderhandelen over een grondoverdracht aan de stad Brugge met het oog op de realisatie van de Beurshalle. De vorm waaronder de overdracht zou geschieden - erfpacht of eventueel verkoop - diende nog te worden besproken.

Die toezegging werd ondertussen bijna vijf jaar geleden gedaan. Tot nu blijken de onderhandelingen tussen de NMBS en het Brugse stadsbestuur in het slop te zitten.

Kan de minister een stand van zaken geven in dit dossier? Hoe komt het dat de onderhandelingen niet afgerond kunnen worden? Tegen wanneer denkt de NMBS klaar te zijn voor het vestigen van een zakelijk recht op de bedoelde gronden?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit. - Ik lees het antwoord van minister Vanackere.

De onderhandelingen met het Brugse stadsbestuur over een eventuele grondoverdracht aan de stad Brugge zitten zeker niet in het slop, maar zijn tijdelijk opgeschort. De NMBS Holding wacht op een initiatief van de stad Brugge om die onderhandelingen te hervatten. Naar verluidt dient de stad Brugge eerst een aantal andere dossiers af te ronden.

Nadat het stadsbestuur duidelijkheid heeft gebracht in verband met, onder andere, de verkeersafwikkeling aan de kant van Sint-Michiels van het station en de bijbehorende impact op grondinnames, kan worden bepaald welke gronden van de NMBS Holding effectief kunnen worden overgedragen. Op dat ogenblik zullen de onderhandelingen worden voortgezet.

De heer Yves Buysse (VB). - Vandaag zijn we bijna vijf jaar verder en, of de onderhandelingen nu opgeschort zijn dan wel in het slop zitten, ik kan alleen maar vaststellen dat de eerste steen van de Beurshalle nog niet voor morgen is. Ik betreur dat enorm en met mij vele organisatoren en vele Bruggelingen.