4-93

4-93

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 OCTOBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur «le trafic ferroviaire transfrontalier entre Lille et Bruges/Ostende et entre Lille et Anvers» (nº 4-1117)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - Om het grensoverschrijdend spoorverkeer aantrekkelijker te maken heeft de NMBS onlangs haar tarieven op bepaalde trajecten verlaagd. Niet enkel de prijs is doorslaggevend, ook de vlotte verbinding en de reistijd zijn van groot belang.

Brugge is al lang vragende partij voor een vlotte treinverbinding tussen Rijsel en Brugge. De aansluiting met Rijsel, als belangrijk knooppunt voor hogesnelheidstreinen uit Frankrijk en Groot-Brittannië, zou de toeristische ontwikkeling van de West-Vlaamse regio ongetwijfeld ten goede komen.

In de zomer van 2006 werd voor het eerst een dergelijke verbinding uitgetest om er de economische haalbaarheid van te onderzoeken. Ook in de zomer van 2007 werden rechtstreekse toeristentreinen ingelegd. Om tal van redenen waren die experimenten tot mislukken gedoemd.

Ondanks jaren van overleg blijft een structurele oplossing uit en in het beheerscontract 2008-2012 met de NMBS wordt over genoemde trajecten niets meer gezegd.

De Brugse burgemeester Patrick Moenaert liet evenwel enkele maanden geleden uitschijnen dat het probleem misschien kan worden opgelost door een apart perron in Kortrijk in gebruik te nemen. De stad Kortrijk weet daar echter niets van.

Op de lijn Antwerpen-Rijsel zou de IC-trein vanaf halfweg december ook stoppen in Waregem. Volgens de gedelegeerd bestuurder van de NMBS zouden wel een aantal `minder populaire' haltes op de lijn worden geschrapt.

Wat is de stand van zaken in het dossier van de rechtstreekse verbinding Rijsel-Brugge/Oostende?

Behoort een apart perron in Kortrijk tot de mogelijkheden om een snellere verbinding te realiseren? Wat wordt onder die oplossing verstaan, gezien een uitbreiding in Kortrijk praktisch onmogelijk lijkt?

Is er al iets concreets beslist voor een lijn Antwerpen-Rijsel? Is het al zeker dat Waregem op die lijn een stopplaats wordt? Welke stations worden precies bedoeld met `minder populaire haltes' en is over het wegvallen van die tussenstops al een beslissing gevallen?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - De NMBS heeft tijdens de zomer van 2006 en 2007 toeristentreinen laten rijden tussen Rijsel en Brugge en Oostende. De bezettingsgraad van die treinen was echter erg zwak en de kostendekkingsgraad bedroeg slechts 20%. In de gegeven omstandigheden was de voortzetting van de bediening niet wenselijk en er zijn ook geen nieuwe plannen om het project te hervatten. In de basistreindienst vanuit Brugge is er overigens om het uur een vlotte verbinding met Rijsel, al dan niet met overstap te Kortrijk.

Aanpassing aan de perrons of aanleg van een nieuw perron in het station van Kortrijk kan geen bijzonder voordeel opleveren. Feit is dat elke trein die tussen Brugge en Rijsel rijdt en een halte heeft in het station van Kortrijk, van rijrichting moet veranderen, wat enig tijdsverlies impliceert. De heer Buysse denkt waarschijnlijk aan een treinverbinding tussen Oostende, Brugge en Rijsel zonder het station van Kortrijk binnen te rijden. Dat levert uiteraard tijdwinst op, maar het niet bedienen van het station Kortrijk heeft dan wel een negatieve impact op de bezettingsgraad. Ofwel bedoelt de heer Buysse de aanleg van nieuwe perrons ter hoogte van de verbindingsbocht tussen de lijnen vanuit Brugge en vanuit Frankrijk. Die verbindingsbocht bevindt zich echter buiten het centrum van de stad. Een halte op die plaats zou dan ook zeer weinig reizigers aantrekken gelet op de betere ligging van het station Kortrijk, vlakbij het centrum van de stad.

Vanaf 13 december 2009 zal er voor de ICC-trein Rijsel-Antwerpen-Centraal een halte bijkomen, namelijk in Waregem, maar enkel tijdens de week.

Voor zes treinen werden de haltes in Croix-Wasquehal en Croix-l'Allumette afgeschaft. Dat zijn twee stopplaatsen op Frans grondgebied waar slechts weinig reizigers in- en uitstappen. Bovendien worden ze ook bediend door de metro en de regionale treinen die rijden tussen Rijsel en Tourcoing. Het afschaffen van die twee stops voor alle ICC-treinen vanaf december 2010 is in onderhandeling met de SNCF.