4-93

4-93

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 OCTOBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant assentiment à la Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008 (Doc. 4-1419)

Vote nº 1

Présents : 59
Pour : 56
Contre : 0
Abstentions : 3

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Normaal zou ik dit wetsontwerp hebben goedgekeurd, maar omdat ik daarnet niets heb kunnen zeggen maak ik van de mogelijkheid gebruik om mij te onthouden en nu het woord te nemen.

Ik vind dat deze assemblee wel degelijk het debat over een eenkamerstelsel moet voeren. Ik betreur het evenwel het standpunt van de heer Van der Taelen te moeten vernemen in de krant. Ik had gehoopt dat Groen! hierop tijdens het debat over de regeringsverklaring zou zijn ingegaan.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Dat heb ik gedaan.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - In drie zinnen, terwijl ik er drie bladzijden aan heb gewijd.

Het debat over een eenkamerstelsel moet hier worden gevoerd en niet in de krant.

-Le projet de loi est adopté.

-Il sera transmis à la Chambre des représentants.