4-92

4-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Klimaat en Energie over źde stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen╗ (nr. 4-899)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Radio-isotopen voor medische beeldvorming worden gemaakt door een vijftal onderzoeksreactoren. Een ervan is de BR2, gevestigd bij het SCK in Mol. Die reactor is vijftig jaar oud en loopt dus op zijn laatste benen. Een nieuwe onderzoeksreactor is dus noodzakelijk.

Er waren al problemen met de levering van radio-isotopen, onder meer omdat de reactoren van Chalk River in Canada en Petten in Nederland met technische problemen te kampen hebben en de overige al een vrij oud zijn. Ik maak me dan ook zorgen over een dreigend tekort aan deze medische radio-isotopen in de toekomst.

Het SCK te Mol heeft het MYRRHA-project gelanceerd. Dat project kan rekenen op steun van de Europese overheid. Lange tijd bestond evenwel onzekerheid over financiŰle steun van de Belgische regering; in de pers verschenen hierover zelfs berichten. Onlangs vernam ik via de pers dat de minister het MYRRHA-project een goed project vindt, maar dat hij wacht op een evaluatierapport van het Internationaal Energieagentschap. Het stemt mij tevreden dat de minister overtuigd is van het belang van het project, maar er moet dan ook dringend een beslissing vallen.

Wanneer denkt de minister een beslissing over het MYRRHA-project aan de regering voor te leggen? Wanneer wordt het evaluatierapport van het Internationaal Energieagentschap verwacht? Welke deadlines worden gehanteerd om Europese subsidies voor dit project binnen te halen? Zijn deze procedures nog lopende en kunnen we nog een beroep doen op die subsidies?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - De onafhankelijke beoordeling van het MYRRHA-project door experts van het Nucleair Energieagentschap in Parijs is zo goed als rond. De experts leggen de laatste hand aan hun rapport en de besluiten. De voorzitter en de secretaris van de ploeg hebben zich ertoe verbonden begin november 2009 de besluiten voor te stellen. Het zal dan nog wel enkele weken duren vˇˇr het definitieve rapport beschikbaar is, maar intussen kunnen we wel al voortwerken.

Daarna moeten we op basis van het definitieve rapport een nota voor de Ministerraad voorbereiden om over het MYRRHA-project te kunnen beslissen. De besprekingen in de regering over deze nota zullen ongetwijfeld ook enige tijd in beslag nemen. Daar valt moeilijk een precieze datum op te kleven. Ik verwacht dat we vˇˇr het einde van het jaar, ten laatste begin volgend jaar, een beslissing kunnen nemen.

Indien tegen die tijd een positieve beslissing genomen wordt, is er voldoende tijd om vanaf het jaar 2010 de nodige fondsen in de begroting in te schrijven. Als de beslissing positief is - wat ik nu natuurlijk nog niet weet - moeten in 2010 voor MYRRHA misschien geen verwaarloosbare, maar toch ook nog geen overdreven grote sommen op de begroting worden uitgetrokken. De grote uitgaven komen er pas vanaf 2014.

Als de regering een positieve beslissing neemt, zullen we nagaan in welke mate de ruime buitenlandse belangstelling voor MYRRHA zal worden geconcretiseerd in financiŰle bijdragen. Voor het inschrijven in de begroting en voor buitenlandse financiŰle bijdragen zijn we dus nog zeker niet te laat.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik hoop dat er snel een beslissing valt. We krijgen namelijk signalen dat er knowhow verloren dreigt te gaan en dat zou jammer zijn. Vele gerenommeerde onderzoekers zouden uit Mol vertrekken, omdat ze niet zeker weten of de nieuwe reactor er komt.