4-83

4-83

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 JUILLET 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les effets de la sensibilisation des élèves de l'enseignement secondaire pour le métier d'infirmier» (nº 4-1020)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - Een onderdeel van het masterplan Verpleegkunde voorzag in een sensibilisering van de studenten van het secundair onderwijs voor het beroep van verpleegkundige. Het werkveld kreeg een budget om verpleegkundigen promotie te laten voeren in scholen van het secundair onderwijs.

Nu deze sensibiliseringscampagne voorbij is, graag antwoord op volgende vragen.

Hoeveel scholen, graag opgesplitst per provincie, gingen hierop in? Welk type onderwijs werd telkens bereikt?

Hoeveel leerlingen werden per school bereikt?

Welk budget werd aan deze campagne uitgegeven? Op welke basis werden de geldmiddelen verdeeld?

Wie stelde het promotiemateriaal voor die promotiecampagne samen? Waaruit bestond het? Werd hierover overleg gepleegd met het werkveld? Werd met de diverse opleidingen verpleegkunde overlegd om er zeker van te zijn dat het beeld dat tijdens de campagne van het beroep van een verpleegkundige werd gebracht, strookt met de realiteit?

Worden volgend academiejaar nieuwe, soortgelijke sensibiliseringsacties of -campagnes gepland?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft mij het volgende antwoord bezorgd.

Ik kan nog niet antwoorden op bepaalde vragen, want ik wacht zelf op een evaluatie van de campagne.

Vijfenvijftig scholen wilden hun deuren openen voor de `verpleegkundige ambassadeurs', maar ik wacht op alle deelnemingsattesten om te weten welke scholen effectief ambassadeurs hebben ontvangen. Willen de ziekenhuizen gefinancierd worden, dan moeten ze bewijzen dat ze ambassadeurs naar scholen hebben gestuurd.

Om dezelfde reden kan ik niet meedelen hoeveel leerlingen aan de sessies hebben deelgenomen.

Het budget zal als volgt worden verdeeld: 200 euro voor een halve dag en 400 euro voor een hele dag. De scholen kregen een lijst met de ambassadeurs en namen er zelf contact mee op.

Het campagnemateriaal werd interactief voorbereid met de sector. Er werd advies gevraagd aan de NRV en aan de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België. Er werd vooral geput uit de ervaring van de verschillende ziekenhuizen of groepen die al presentaties in secundaire scholen gaven. Hun gezichtspunt over de verwachtingen en de reacties van de jongeren, het doelpubliek, was waardevol.

Ik wacht op de evaluatie van deze eerste actie alvorens te beslissen over een vervolg. Ik wil onder meer beschikken over de cijfers van de inschrijvingen in de scholen voor verpleegkunde na de campagne. Ik zal het werk van de ambassadeurs gebruiken om de organisatie indien nodig na de evaluatie aan te passen.