4-80

4-80

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister over «de voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie» (nr. 4-823)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik hoop dat de voorzitter het mij niet kwalijk neemt, maar ik wil mijn mondelinge vraag met een week uitstellen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de premier aanwezig was in de Kamer en zelfs de tijd had om in de koffiekamer rustig een gesprek te voeren. Dat is overigens zijn goed recht.

Mijn vraag gaat over de impasse waarin het dossier asiel en migratie nu al maanden of zelfs jaren is terechtgekomen. Ik wil ze dan ook rechtstreeks aan de eerste minister stellen. Het heeft immers duidelijk geen zin om vragen te stellen aan de bevoegde ministers; zij hebben hun onwil of onkunde al herhaaldelijk aangetoond. De enige die nog op mijn vraag een antwoord kan geven is de premier zelf.

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. - Ik heb begrip voor de opmerkingen van mevrouw Piryns. Het feit dat de premier om 14 uur in de Kamer aanwezig was, betekent niet dat hij om 15 of 16 uur in de Senaat aanwezig kan zijn. Zijn persoonlijke agenda maakte het hem onmogelijk om persoonlijk op de vraag van mevrouw Piryns te antwoorden.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik wil de zaak niet op de spits drijven, maar ik heb zelf gezien dat de premier iets na 15 uur in de koffiekamer aanwezig was. Hij had dus snel even naar hier kunnen komen om op de vragen te antwoorden. Het dossier is belangrijk genoeg en er moet eindelijk een oplossing komen. Ik hoop dat de premier achter de schermen aan een oplossing werkt.