4-605/2

4-605/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

6 MEI 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW TAELMAN

Art. 2

Dit artikel vervangen door wat volgt :

 Art. 2. In artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 maart 1996 en laatst gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden de woorden  , op het personeel van de griffies, de parketsecretariaten, en de steundiensten,  vervangen door het woord  en . 

Verantwoording

Zie nota dienst wetsevaluatie.

Martine TAELMAN.